Servis HDK vozila pod garancijom

Iako zaista vrlo rijetko, ponekad se desi da i na novom vozilu nastanu oštećenja koja su pokrivena garancijskim odnosom.
Tako kod našeg klijenta u Krapinskim toplicama došlo je do kvara punjača baterija i senzora za reguliranje brzina na vozilu HDK Express Work.
Nakon diagnostike problema stručni serviser tvrtke NRG Car uklonio je kvar.
Punjač i senzor su zamjenjene novim bez dodatnjih troškova za klijenta. Usput je obavljen tehnički pregled vozila te su zamijenjene potrošene dijelove. Takodjer, uz pomoć Curtis kontrollera, isprogramirana je veća brzina kod kretanja u rikverc.